" />


benodigdheden | ZO.nl
Online diensten, wel zo makkelijk
Ten behoeve van de taxatie heeft de taxateur in *.pdf de volgende stukken nodig:

- het eigendomsbewijs, dit is een notariële akte - koopovereenkomst van de recente (ver)koop - het energielabel / energieprestatiecertificaat (geen voorlopig energielabel)
- plattegrond / tekening van de woning

Indien de woning een appartement is:
- de splitsingsakte met bijbehorende tekening
- reglement van splitsing - (indien er sprake is van hoofd- en ondersplitsingen, alle splitsingsakten)
- de wijziging(en) op de splitsingsakte met bijlagen - huishoudelijk reglement
stukken VvE:
- uittreksel Kamer van Koophandel - laatste balans en begroting - laatste en voorlaatste notulen van de ALV - het MeerJaren OnderhoudsPlan - polis opstalverzekering/brandverzekering - laatste afschrift van VvE bankrekening -indien geen balans bestaat, of de te leveren balans ouder is dan 18 maanden

Indien de woning niet op eigen grond gelegen is:
- akte (her)uitgifte in erfpacht - de laatste nota t.b.v. de canon - de erfpachtvoorwaarden
- obligatoire overeenkomst heruitgifte erfpacht met bijlagen - laatste aankondiging wijziging canon(percentage) voor de huidige, respectievelijk komende periode

Indien in het rapport getaxeerd moet worden voor en na verbouwing:
- NWWI verbouwingsspecificatie (te downloaden op onze website, let op: er is een toelichting)
- beschrijving van de verbouwing met begroting, dan wel offertes

Mits relevant:
- akte verklaring van erfrecht - aanschrijving met voortgangsberichtgeving
- aanwijzingsbrief tot monument - saneringsbevel
- aanwijzingsbesluit voorkeursrecht gemeenten - huurovereenkomst en laatste brief huurverhoging - verklaring waarom welke documenten niet beschikbaar zijn

Dit is geen limitatieve opsomming. In enkele gevallen heeft de taxateur naar aanleiding van zijn onderzoek aanvullende informatie/meer documenten nodig. Hij/zij zal u daar dan om verzoeken. Indien gewenst kan de taxateur alle noodzakelijke documenten, voor zover beschikbaar in openbare registers, voor u bij de diverse instanties opvragen voor het all-in tarief van € 175,-.

Wanneer u van deze mogelijkheid gebruik wil maken zult u dat op het opdrachtformulier bij opmerkingen, en de opdracht aangeven.

Hierbij aangetekend dat, indien het kadaster -ingeval van oudere akten- onderzoek moet plegen en/of de bestuurder van de VvE additionele kosten in rekening brengen, wij u deze kosten (gespecificeerd) zullen doorberekenen.

Deze website slaat cookies op je computer op. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je met onze website omgaat en om je te onthouden. We gebruiken deze informatie om je surfervaring te verbeteren en personaliseren, en voor analyse en meetgegevens over onze bezoekers, zowel op deze website als via andere media.

Zie onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.