" />


Stap verkocht | ZO.nl

Stappenplan

Mondeling akkoord! Gefeliciteerd maar wat nu?

Concept koopovereenkomst

Wij sturen u een concept van de koopakte met lijst van zaken alsmede de andere bijbehorende stukken.

Ook ontvangt u een exemplaar van de "Toelichting op de NVM-koopakte voor de consument" waarin e.e.a. ook in Jip-en-Janneke taal staat.

Wij adviseren u de akte goed door te nemen met behulp van bovengenoemde toelichting.
sentiment_very_satisfied
Stappenplan Verkocht

Stap 1 - Lees door (en corrigeer)

Kunt u zo spoedig mogelijk, binnen 2 werkdagen, laten weten of u akkoord bent met de akte of dat er wijzigingen in moeten plaatsvinden? Dan kunnen wij er voor zorgen dat u en de verkopende partij op korte termijn kunnen tekenen.

Verkoper zal in de regel eerst tekenen.
sentiment_very_satisfied
Stap 1

Stap 2 - Vervolgstappen

  • Het concept wordt beoordeeld door verkoper en koper en de wijzigingen worden verwerkt.
  • Verkopende partij zal eerst de akte ondertekenen, erna kunt u de akte tekenen.
  • Partijen ontvangen van ZO makelaars een digitale kopie van de getekende koopakte.
  • ZO makelaars stuurt de originele koopakte naar de notaris.
sentiment_very_satisfied
Stap 2

Stap 3 - Notaris

De notaris stuurt u beide een inlichtingen formulier toe, nadat de akte door hen is ontvangen
sentiment_very_satisfied
Stap 3

Stap 4 - Controle

Wij controleren samen met de notaris of de waarborgsom/bankgarantie binnenkomt. De notaris stuurt u enkele dagen voor levering/overdracht een concept van de leveringsakte en afrekenstaat.

Leveringsakte
: is de akte waarmee u pand wordt geleverd aan de koper

Afrekenstaat
: is een overzicht van de financiën zijnde Koopsom, kosten voor hypotheek royement, courtage makelaar, verrekening zakelijke lasten (OZB, waterschap etc). Er staat onderaan de streep vermeld wat u overhoudt / dan wel wat er moet worden bijbetaald.
sentiment_very_satisfied
Stap 4

Stap 5 - Laatste inspectie

Als koper een opleveringsinspectie wenst, plannen wij die ca. 45 minuten op de dag van de levering in. Tijdens deze inspectie worden de meterstanden opgenomen en wordt  gecontroleerd of het pand zich in dezelfde staat zoals afgesproken. Er wordt ook gekeken of de woning wordt opgeleverd conform de lijst van roerende zaken. Let op: Koper heeft een recht van inspectie het is geen plicht van de verkoper om de koper hierop te attenderen. Wel adviseren wij de koper echter wel gebruik van te maken van dit recht.
sentiment_very_satisfied
Stap 5

Stap 6 - Feitelijke levering

Levering van de woning bij de notaris.    De notaris neemt de leveringsakte door met partijen en bij akkoord tekenen partijen en kunt u de sleutel van het pand in ontvangst nemen/geven.

Vergeet niet uw originele legitimatie mee te nemen en dat ook op de dag van transport de woning verzekerd is, middels een opstalverzekering.

Bij een actieve VVE zal de dekking vaak collectief al geregeld zijn, maar controle op voorhand is wenselijk.

Verkoper kan per die datum de energieleverancier beëindigen en de opstalverzekering opzeggen.
sentiment_very_satisfied
Stap 6
00:00
00:00
sentiment_very_satisfied
Maar dan...

Deze website slaat cookies op je computer op. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je met onze website omgaat en om je te onthouden. We gebruiken deze informatie om je surfervaring te verbeteren en personaliseren, en voor analyse en meetgegevens over onze bezoekers, zowel op deze website als via andere media.

Zie onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.