" />


Zakelijk | ZO.nl

Zakelijke verzekeringen - Zakelijke risicoscanEen ondernemer heeft te maken met o.a. de volgende risico's:

Uw bedrijfsrisico's
• Beschadiging:
• Van apparatuur, goederen, inventaris of gebouw(en)
• Criminaliteit:
• Zoals cybercrime, diefstal, inbraak, overvallen, vernielingen
• Aansprakelijkheid:
• bedrijfsaansprakelijkheid, beroepsaansprakelijkheid, milieuaansprakelijkheid, productaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid
• Rechtsbijstand:
• bij juridische conflicten en incasso bij wanbetaling

Uw ondernemersrisico's
• Arbeidsongeschiktheid:
• Wat betekent dat voor uw bedrijf en voor uw inkomen?
• Overlijden:
• Wat betekent dat voor uw bedrijf en voor het inkomen van uw nabestaanden?
• Ouderdom:
• Hoe bouwt u een goed pensioen op? Met een pensioenverzekering, een lijfrente of in privé?

Uw werkgeversrisico's
• Arbo en veiligheid:
• Welke veiligheidsregels zijn binnen uw bedrijf van toepassing?
• BPF-analyse:
• Geldt er een pensioenplicht?
• CAO-controle:
• Welke arbeidsvoorwaarden zijn van toepassing?
• Analyse Sociale wetgeving :
• Wat betekent loondoorbetaling, ZW en WIA?
• Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid:
• Welke gevolgen heeft dit voor uw bedrijf en uw werknemers?

Samenstelling zakelijke risicoscan voor bedrijven en organisaties
De zakelijke risicoscan is een risicoanalyse. Met deze analyse brengen wij uw bedrijf en de bedrijfsrisico’s, de werkgeversrisico’s en de ondernemersrisico’s in kaart. Wat is de impact van een schade op het vermogen en de bedrijfscontinuïteit? Uw risico’s worden zichtbaar en wij bieden oplossingen en suggesties op welke manier u deze risico’s kunt wegnemen of zelfs verminderd kunnen worden.

Wij kunnen de volgende onderdelen voor inventariseren en analyseren:

Opstellen risicoprofiel onderneming
• Kennis en ervaring
• Financiële positie
• Risicobereidheid
• Doelstelling onderneming

Inventariseren risico’s
• Aansprakelijkheidsrisico’s
• Brandrisico’s
• Motorrijtuigenrisico’s
• Transportrisico’s
• Werkgeversrisico’s
• Diverse bedrijfs- en branche specifieke risico’s

Inventariseren/analyseren huidige verzekeringen
• Hoedanigheid
• Objectomschrijving
• Dekkingen
• Clausules
• Eigen risico's
• Premies
• Contractsduur

Rapportage
• Weergave risicoprofiel
• Huidige portefeuille versus geïnventariseerde risico’s
• Huidige portefeuille versus de feitelijke situatie
• Advies passende portefeuille (Wat is de huidige situatie en wat is de gewenste situatie. Uitgangspunt: Wat kán ik zelf dragen en vervolgens wat wíl ik zelf dragen)
• Mogelijkheden/tijdstippen weergeven voor aanbesteden verzekeringsportefeuille

Resultaat
• Overzicht voor aan te besteden verzekeringen
• Verzekeringen afgestemd op uw risicoprofiel, de financiële mogelijkheden en de wensen
• Premies afgestemd op werkelijke situatie (vaak een premiebesparing!)
• Voorkomen onnodige en dubbele dekkingen

Partner in risicobeheer
Wij zijn graag uw partner als het gaat om goed risicobeheer en zijn u van dienst bij het maken van een risicoanalyse. Wij helpen u de volgende vragen te beantwoorden:
• Hoe kunt u risico’s verkleinen en wie kan u daarbij helpen?
• Welke risico’s kunt u zelf dragen en welke kunt u verzekeren?
• Wat zijn de kosten van verzekeren, preventieve maatregelen en het aanhouden van financiële reserves?
• Hoe bent u op dit moment verzekerd?
• Welke verzekeringen missen nog of moeten verbeterd worden?
• Wat hebben de verschillende verzekeraars u te bieden?
• Hoe sluiten de verschillende polissen op elkaar aan?
• Hoe houdt u de verzekeringskosten zo laag mogelijk?

Het belang van preventie
Een belangrijk onderdeel van risicobeheer is preventie. Het doel daarvan is het voorkomen van schade of tenminste het verminderen van de financiële gevolgen van een schade. Samen met u zoeken we naar de juiste en meest effectieve combinatie van maatregelen. U kunt denken aan het verbeteren van onveilige (werk)situaties. Een veel groter risico is echter de menselijke factor. Door te praten met uw medewerkers en hen voor te lichten en te begeleiden in het dagelijkse werk kan onveilig gedrag veranderd worden. Vaak is het een kwestie van bewustwording van risico’s en hoe daarmee omgegaan kan worden.

Verzekeren
U bepaalt zelf welke risico’s u zelf wilt lopen en welke risico’s u wilt verzekeren. Diverse risico’s kunnen niet met risicobeheer opgevangen worden en worden verzekerd. Honig en Honig werkt samen met diverse verzekeraars, serviceproviders en beursmakelaars voor de verzekeringsoplossingen. Hierdoor kunnen wij volledig onafhankelijk adviseren, bemiddelen en vergelijken. Wij regelen graag de inkoop van uw verzekeringen.

Risico’s in de toekomst
Er kan in de loop der jaren veel veranderen: bedrijfsgroei, wet- en regelgeving, producten, technologie of verzekeringen. Wijzigingen kunnen van invloed zijn op uw risico’s en uw risicobeheer. In de toekomst zullen wij samen met u na gaan wat van belang is voor uw bedrijf. Wij houden graag een vinger aan de pols en komen regelmatig uw verzekeringspakket doornemen om te checken of u nog steeds goed verzekerd bent.

Onze werkwijze bij risicobeheer in het kort
ZO.nl helpt u graag met risicobeheer en de bedrijfs-, ondernemers- en personeelsverzekeringen. In het algemeen doorlopen we de volgende stappen:
1 Inventarisatie en analyse van uw bedrijf
2 Beoordeling bestaande verzekeringen en voorzieningen
3 Marktvergelijking
4 Aanpassing van uw contracten en polissen
5 Beheer en onderhoud
6 Service bij schade

Wat zijn de kosten voor uw bedrijf?
De kosten voor risicobeheer en de risicoanalyse zijn afhankelijk van de samenstelling van onze werkzaamheden. In een opdracht tot dienstverlening beschrijven wij voorafgaand aan uw opdracht met welke kosten u te maken kunt krijgen.

Meer weten over de zakelijke risicoscan?
Heeft u vragen, wilt u meer weten of wenst u een offerte voor een risicoscan? Neem dan contact met ons op en bel 015-2154343 of mail u vraag naar info@zo.nl

Wij zijn u graag van dienst met onafhankelijk advies, deskundige bemiddeling, professioneel beheer en service bij schade.

Deze website slaat cookies op je computer op. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over hoe je met onze website omgaat en om je te onthouden. We gebruiken deze informatie om je surfervaring te verbeteren en personaliseren, en voor analyse en meetgegevens over onze bezoekers, zowel op deze website als via andere media.

Zie onze privacy- en cookieverklaring voor meer informatie over de cookies die we gebruiken.